01. Storitve

Storitve socialnovarstvene pomoči
na domu

Temeljna opravila

Pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.

Gospodinjska pomoč

Prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.

Družabništvo

Skrb za kvalitetno preživljanje časa, prevoz in spremstvo pri nakupih, obisku zdravnika, pokopališča, prijateljev, spremstvo na sprehodih, dogodkih, prireditvah, ohranjanje socialnih stikov (z okoljem, s sorodstvom).

100%

zadovoljstvo

Izpolnite
prošnjo za nego še danes!

Naša nega temelji na znanju, izkušnjah in intuiciji.

Prošnja za nego

02. Dodatne informacije

Staranje
prebivalstva

Delež delovno aktivnega prebivalstva se zmanjšuje, relativno število upokojenih pa se povečuje. Delež starejših v celotnem prebivalstvu se bo v prihodnjih desetletjih znatno povečal.

Delovno aktivno prebivalstvo bo zato bolj obremenjeno, saj bo moralo kriti socialne izdatke starajočega se prebivalstva za številne storitve, ki jih to potrebuje.

Kratek opis načina izvajanja nege

Naše izvajanje nege na domu temelji na

  • Znanju
  • Izkušnjah
  • Intuiciji

Obravnava človeka

Človeka zmeraj obravnavamo celostno.

Kateri so štiri temeljni sklopi naših storitev?

Naša pomoč na domu obsega štiri vrste opravil:

  • Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
  • Gospodinjska pomoč
  • Družabništvo: druženje in pogovor
  • Urejanje zdravstvene dokumentacije in prevoz z reševalnim vozilom

(c) 2021 Rešilec d.o.o. - Vse pravice pridržane.